Saturday, 13 August 2016

Qalqalah

Petang tadi aku pergi ke kelas agama. Pelajaran yang aku pelajari pada hari ini adalah berkenaan Qalqalah.

Qalqalah adalah lantunan atau detakan.

Qalqalah terbahagi kepada 2 iaitu Qalqalah Qubra (Besar) dan Qalqalah Sughra (Kecil).

Ada 5 huruf Qalqalah iaitu:


Qalqalah Qubra berada di akhir ayat seperti Surah Al-Ikhlas manakala Qalqalah Sughra pula berada di tengah-tengah ayat. 

Itu sahaja apa yang saya pelajari. Semoga ia bermanfaat walaupun hanya sekejap saja.


No comments:

Post a Comment